Организатор

Българска търговско-
промишлена палата
Център за фирмено обслужване

1058 София
ул. Искър 9

тел.:
02/ 989 72 40
02/ 981 66 26
02/8117 428

E-mail: fairs1@bcci.bg